integrale coaching

Integrale Coaching

 

Hoe Integrale Coaching werkt

We beginnen met een intake-gesprek. Samen onderzoeken we daarin wat jouw coachthema is, en waarom het belangrijk is voor je. Op basis van die informatie ontwerp ik een coachprogramma op maat voor jou. In onze tweede coachsessie bespreken we alle details om er zeker van te zijn dat het helemaal past. Aan het einde van die sessie hebben we dan een stevige basis gelegd voor het verdere coachtraject.

In het begin zal dit programma je helpen bewust te maken hoe je op dit moment met je thema omgaat. Dat helder gaan zien – de kwaliteiten en de beperkingen ervan – is hier cruciaal. Vervolgens leer je in een geleidelijk proces los te laten wat niet langer bruikbaar is. Tegelijk ontwikkel je nieuwe vaardigheden die je in staat stellen je doel te bereiken. En terwijl je zo groeit en je ‘new-way-of-being’ gaat belichamen, krijgt je leven vorm in overeenstemming met je verlangen en je potentieel.

 

“Integrale Coaching biedt naar mijn overtuiging de meest complete coachingsmethode die op dit moment beschikbaar is.” — Ken Wilber

 

Integrale Coaching ziet ieder mens als uniek

Ieder mens is een unieke constellatie van essentiële kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken.
Om jou optimaal te kunnen ondersteunen is het van groot belang dat ik een zo nauwkeurig en compleet mogelijk begrip krijg van wie jij bent. Je sterktes en zwakten, je sympathieën en antipathieën, je verlangens en angsten. Door het gebruik van de integrale methode krijg ik een duidelijk beeld van die verschillende aspecten en hun onderlinge samenhang. Daarmee wordt het voor mij mogelijk een coachprogramma samen te stellen, op maat voor jou, dat duurzame resultaten mogelijk maakt.

 

Integrale Coaching geeft duurzame resultaten

Het is werk, geen toverkunst. Maar het is werk dat je in staat stelt om met een groeiend vertrouwen doelbewust actie te ondernemen. Een integraal coachtraject is als een avontuur dat wij samen aangaan. Wederzijds vertrouwen, integriteit, en open communicatie zijn daarbij essentieel. Als jouw gids stel ik al mijn ervaring, deskundigheid, en begrip van de integrale benadering ter beschikking. En zal er alles aan doen om de reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wil je meer weten over integrale coaching, dan is dit (engelstalige) artikel de moeite waard. Het is geschreven door Joanne Hunt, een van de grondleggers van Integral Coaching Canada. Introduction to Integral Coaching

 

Geschikte thema’s voor Integrale Coaching

In de integrale benadering van coachen is er aandacht voor alle aspecten van je leven. Of het nu gaat om een situatie op je werk, in je relaties, of iets uitgesproken persoonlijks en intiems. Integrale coaching is in vrijwel alle situaties toepasbaar en uitermate effectief.

Hier volgen een aantal voorbeelden van mogelijke coachthema’s:

– uitvinden wat je werkelijk wilt en hoe dat te realiseren
– een goede balans vinden tussen werk en privéleven
– meer diepte, intimiteit en aanwezigheid ervaren in je relaties
– ontwikkelen van het vermogen heldere en duidelijke keuzes te maken
– ontdekken waarom je je leeg voelt terwijl je het toch best aardig voor elkaar hebt
– je bevrijden van gewoontes die veel energie en tijd kosten en niets opleveren
– goede ideeën en plannen concreet maken door het nemen van de nodige actie
– meer autonomie ontwikkelen en trouw zijn aan jezelf en wat voor jou belangrijk is
– vrijer worden in je expressie en leren authentiek te communiceren
– ontdekken wat de diepere betekenis en doel van je leven is
– …

Neem contact op als je wilt weten of jij ook je voordeel kunt doen met mijn integrale coaching. In een gratis gesprek van 30 minuten kunnen we daar samen naar kijken!