integrale coaching

Integrale Coaching

 

Hoe Integrale Coaching werkt

We beginnen met een intake-gesprek. Samen onderzoeken we jouw coachthema en waarom het belangrijk is. Op basis van die informatie ontwerp ik een coachprogramma op maat voor jou. In onze tweede coachsessie bespreken we alle details zodat het helemaal past en we een stevige basis hebben voor het verdere coachtraject.

In het begin helpt het coachprogramma je helder te gaan zien hoe je nu met je thema omgaat – de kwaliteiten en de beperkingen ervan. Vervolgens leer je los te laten wat niet langer bruikbaar is. Tegelijk ontwikkel je vaardigheden die je in staat stellen je doel te bereiken. En zo groei je en krijgt je leven vorm in overeenstemming met je verlangen en je potentieel.

 

“Integrale Coaching biedt naar mijn overtuiging de meest complete coachingsmethode die op dit moment beschikbaar is.” — Ken Wilber

 

Integrale Coaching ziet ieder mens als uniek

Ieder mens is een unieke constellatie van essentiële kwaliteiten en persoonlijkheidskenmerken.
Om jou optimaal te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat ik een nauwkeurig en zo compleet mogelijk begrip krijg van wie jij bent. Je sterktes en zwaktes, je sympathieën en antipathieën, je verlangens en angsten. En dat is precies wat de integrale methode doet. Ik krijg een duidelijk beeld van die verschillende aspecten en hun onderlinge samenhang. Daarmee wordt het voor mij mogelijk een coachprogramma samen te stellen dat blijvende resultaten mogelijk maakt voor jou.

 

Integrale Coaching geeft duurzame resultaten

Het is werk, geen toverkunst. Maar het stelt je in staat om met een groeiend vertrouwen doelbewust jouw leven vorm te geven. Een integraal coachtraject is als een avontuur dat wij samen aangaan. Wederzijds vertrouwen, integriteit, en open communicatie zijn daarbij essentieel. Als jouw gids stel ik al mijn ervaring, kennis en deskundigheid ter beschikking. En ik zorg ervoor dat de reis zo soepel mogelijk zal verlopen.

 

Geschikte thema’s voor Integrale Coaching

Alle aspecten van jouw leven krijgen aandacht in mijn integrale aanpak. Of het nu gaat om een situatie op je werk, in je relatie(s), of iets uitgesproken persoonlijks en intiems. Integrale coaching is in vrijwel alle situaties toepasbaar en uitermate effectief.

Hier volgen een aantal voorbeelden van mogelijke coachthema’s:

– uitvinden wat je werkelijk wilt en hoe dat te realiseren
– een goede balans vinden tussen werk en privéleven
– meer diepte, intimiteit en aanwezigheid ervaren in je relaties
– ontwikkelen van het vermogen heldere en duidelijke keuzes te maken
– ontdekken waarom je je leeg voelt terwijl je het toch best aardig voor elkaar hebt
– je bevrijden van gewoontes die veel energie en tijd kosten en niets opleveren
– goede ideeën en plannen concreet maken door het nemen van de nodige actie
– meer autonomie ontwikkelen en trouw zijn aan jezelf en wat voor jou belangrijk is
– vrijer worden in je expressie en leren authentiek te communiceren
– ontdekken wat de diepere betekenis en doel van je leven is
– …

Neem contact op als je wilt weten of jij ook je voordeel kunt doen met mijn integrale coaching. In een gratis kennismakingsgesprek kunnen we daar samen naar kijken!